Så här

Hur går det till?

1. Anmälan

Om du kan och önskar delta i studien kommer du att anmäla dig genom att fylla i kontaktuppgifter på en skyddad webbplats. 
Det krävs också att både du som ungdom och din föräldrar samtycker till ert deltagande i studien.

2. Bedömningssamtal

Efter anmälan ringer personal från forskningsprojektet och bokar en tid med din förälder för ett bedömningssamtal. Bedömningssamtalet sker antingen digitalt eller på mottagning och syftar till att se om den här insatsen passar er. 

3. Lottning

De deltagare som efter bedömningssamtalet bedöms kunna bli hjälpta av behandlingen och inte är i behov av annan behandling kommer att erbjudas att delta i studien. Därefter kommer deltagare lottas till en av två behandlingar för att vi ska kunna utvärdera om behandlingarna är hjälpsam för ungdomar. 

4. Behandling

Ungdomsbehandling:

  • I den ena behandlingen ingår att lära sig specifikt om känslor, hur man kan styra sin uppmärksamhet, tankar och beteenden och på så sätt påverka och hantera sina känslor. 
  • I den andra behandlingen ingår stöd i att utforska sitt psykiska mående, sin situation och sina problem. Genom stödjande kontakt och psykopedagogik får ungdomen hitta strategier för ett ökat välmående. 
  • I båda behandlingarna har ungdom och förälder regelbunden kontakt med behandlare via en meddelandefunktion över internet (minst en gång i veckan) och under behandlingen kommer ni även träffa er behandlare på ett digitalt vårdbesök. 
  • Studien är en sex veckor lång behandling med sex olika avsnitt som genomförs på en digital behandlingsplattform. 
  • Varje vecka kommer du och din förälder läsa texter, göra uppgifter och få hemuppgifter som ska utföras dagligen. 

 

Föräldrakurs:

  • Föräldrar erbjuds en digital föräldrakurs parallellt som också består av sex avsnitt. 
  • I ena föräldrakursen ingår det att lära sig specifikt om föräldrastrategier för att hjälpa sitt barn hantera sina känslor. 
  • I den andra föräldrakursen ingår det att lära sig om föräldrastrategier för att stödja sitt barn att må bättre. 

5. Svara på frågor

Innan behandlingen startar och under behandlingens gång kommer du och din förälder att få svara på frågor om hur du mår. 

6. Efter behandlingen

Direkt efter och tre månader efter behandlingen kommer både du och din förälder/vårdnadshavare att intervjuas för att vi ska kunna utvärdera behandlingen. Ni kommer svara på samma frågor som ni gjorde, före och under behandlingen för att kunna se hur du mår en tid efter du har genomgått behandlingen.