Om oss

Vi som arbetar med forskningsstudien

Johan Bjureberg

Projektledare

Leg. psykolog
Biträdande lektor
Karolinska Institutet

Katja Sjöblom

ProjektKoordinator

Leg. psykolog
Doktorand
Region Stockholm

Katri Frankenstein

Psykolog

 Region Skåne

Jannike Nilbrink

Forskningskoordinator

Region Stockholm

Lars Klintwall

Psykolog

Leg. psykolog
Docent
Region Stockholm

??

??

???