Se för vem behandlingen är tänkt för och hur det går till i praktiken

rawpixel-799380-unsplash.jpg
Spela videoklipp

Vad är POET?

POET är en forskningsstudie om internetförmedlad psykologisk behandling som vänder sig till ungdomar mellan 12-17 år med någon form av psykisk ohälsa.

Idag är det många ungdomar som mår psykiskt dåligt och det finns en stor efterfrågan på behandling för denna målgrupp.

Vår forskargrupp vill jämföra två olika sätt att behandla och minska psykisk ohälsa i en sex veckor lång internetförmedlad behandling med syfte att förbättra psykisk ohälsa hos ungdomar.