Vanliga frågor

Vi vet att många ungdomar idag mår psykiskt dåligt, som till exempel att man ofta känner sig ledsen, arg, orolig eller har ångest men få får tillgång till psykologisk behandling. Därför vill vår forskargrupp utvärdera två olika sätt att behandla psykisk ohälsa hos ungdomar. Behandlingarna sker digitalt.

Om du kan och önskar delta kommer du fylla i formulär på en skyddad webbplats före, under, direkt efter och tre månader efter behandlingen. Frågorna handlar om ditt mående, hur du hanterar dina känslor, tankar och beteende. Föräldrar kan inte se hur du svarar på frågorna. Föräldrar får också svara på frågor om föräldraskap.

Du kommer inte vara anonym för din behandlare eftersom du kommer behöva fylla i frågeformulär om vem du är och hur du mår innan behandlingen börjar samt ha kontakt med din behandlare under behandlingens gång. Däremot kommer all information om dig och att du går i behandling stanna mellan dig och din behandlare. Dina uppgifter är sekretesskyddade vilket innebär att vi inte kommer dela uppgifter med någon obehörig. Om det uppstår någon situation som bedöms vara akut behöver vi enligt lag kontakta dina föräldrar/vårdnadshavare. Läs mer under Om det blir akut (länk).

Vi planerar att ta emot intresseanmälningar under hösten 2022. Själva behandlingen pågår under sex veckor.

Vi känner inte till några kända risker med att delta i studien. Det kan kännas utmanande och obehagligt att reflektera över hur man mår och samtidigt väcka jobbiga tankar och känslor. I de flesta fall brukar det dock leda till att man mår bättre på sikt.

Det är helt frivilligt att delta och du kan när som helst välja att hoppa av utan att berätta varför du vill hoppa av. Om du vill hoppa av ska du kontakta studiens projektkoordinator länk. Ni kan bara delta i studien om både förälder och ungdom vill vara med. Som ungdom kan du välja att inte vara med även om dina föräldrar vill att du ska vara med. Om du hoppar av behandlingen men ändå vill fortsätta som deltagare i forskningsprojektet kommer vi fråga dig om du kan tänka dig att fortsätta svara på frågor om hur du mår, dina känslor, tankar och beteenden. Det är frivilligt. Om du väljer att hoppa av hela forskningsprojektet kommer vi inte fråga dig om du vill svara på fler frågor.

I POET-studien krävs att både du och en av dina föräldrar/vårdnadshavare deltar. Däremot kommer inget som du säger, hur du svarar på frågor eller skriver till din behandlare att nå dina föräldrar så länge det inte är något vi enligt lag behöver informera dina föräldrar/vårdnadshavare om. I sådana fall kommer vi alltid att sträva efter att informera dig först.

Om vi får reda på saker som exempelvis är fara för ditt liv eller att du eller någon annan blivit utsatt för olagliga saker, säger lagen att vi måste berätta för dina föräldrar/vårdnadshavare. Uppstår en sådan situation kommer vi alltid att sträva efter att berätta det för dig först. När vi tar kontakt med dina vårdnadshavare berättar vi varför vi är oroliga och diskuterar vad vi kan göra åt det.

När studien är klar kommer resultaten presenteras i vetenskapliga publikationer som det kommer att finnas information om på hemsidan.