POET


En forskningsstudie med psykologisk internetbehandling för ungdomar med psykisk ohälsa

Vad är POET?

POET är en forskningsstudie som vänder sig till ungdomar mellan 12-17 år med någon form av psykisk ohälsa

Idag är det många ungdomar som mår psykiskt dåligt och ofta känner sig ledsna, arga, oroliga eller har ångest och det finns en stor efterfrågan på behandling.

Vår forskargrupp vill jämföra två olika sätt att behandla och minska psykisk ohälsa i en sex veckor lång internetbehandling med syfte att förbättra psykisk ohälsa hos ungdomar. 

Du kan bo var som helst i landet och behandlingen är kostnadsfri.

Hur går det till?

1. Anmälan

Om du kan och önskar delta i studien anmäler du dig genom att fylla i kontaktuppgifter på en skyddad webbplats. Det krävs också att en av dina föräldrar vill delta i studien och att både du som ungdom och din föräldrer samtycker till ert deltagande i studien.

2. Bedömningssamtal

Efter anmälan ringer personal från forskningsprojektet och bokar en tid med din förälder för ett bedömningssamtal. Bedömningssamtalet sker antingen digitalt eller på mottagning och syftar till att se om den här insatsen passar er. De deltagare som efter bedömningssamtalet bedöms kunna bli hjälpta av behandlingen och inte är i behov av annan behandling kommer att erbjudas att delta i studien. Om annan vård är mer lämplig hjälper vi er med att bli hänvisade rätt. 

3. Lottning

Om insatsen bedömts passa er kommer kommer ni att lottas till en av två behandlingar för att vi ska kunna utvärdera om behandlingarna är hjälpsam för ungdomar. 

4. Behandling

 • Studien är en sex veckor lång behandling med sex olika avsnitt som genomförs på en digital behandlingsplattform. 
 • Du lottas till en av två behandlingar som beskrivs nedan. 
 • I båda behandlingarna har du som ungdom och din förälder regelbunden kontakt med behandlare via en meddelandefunktion över internet (minst en gång i veckan) och under behandlingen kommer ni även träffa er behandlare på ett digitalt vårdbesök.
 • Föräldrar erbjuds en digital föräldrakurs parallellt som också består av sex avsnitt. 
 • Varje vecka kommer du och din förälder läsa texter, göra uppgifter och få hemuppgifter som ska utföras dagligen. 

 

Ungdomsbehandling:

 • I den ena behandlingen ingår att lära sig specifikt om känslor, hur du kan styra din uppmärksamhet, tankar och beteenden och på så sätt påverka och hantera dina känslor. 
 • I den andra behandlingen ingår stöd i att utforska ditt psykiska mående, din situation och dina problem. Genom stödjande kontakt och psykopedagogik får du som ungdom hitta strategier för ett ökat välmående. 

 

Föräldrakurs:

 • I ena föräldrakursen ingår det att lära sig om föräldrastrategier för att hjälpa sitt barn att hantera sina känslor. 
 • I den andra föräldrakursen ingår det att lära sig om föräldrastrategier för att stödja sitt barn att må bättre.

5. Svara på frågor

Innan behandlingen startar och under behandlingens gång kommer du och din förälder att få svara på frågor om hur du mår. 

6. Efter behandlingen

Direkt efter och ytterligare tre månader samt ett och fem år efter behandlingen kommer både du och din förälder att intervjuas för att vi ska kunna utvärdera behandlingen. Ni kommer svara på samma frågor som ni gjorde, före och under behandlingen för att kunna se hur du mår en tid efter du har genomgått behandlingen.

Vem kan delta?

Vi söker dig som:

 • Önskar vård/hjälp för psykisk ohälsa

 • Är mellan 12-17 år gammal

 • Kan läsa och skriva på svenska

 • Har tillgång till dator

 • Har minst en förälder som vill delta i föräldrakursen

Vanliga frågor

Du som kämpar med psykisk ohälsa, tex känner dig ledsen, arg, orolig, har ångest eller känner inget alls kan söka till vår studie. Du kan delta även om du aldrig fått en psykiatrisk diagnos eller tidigare gått i  psykologisk behandling. Vi hjälper dig avgöra om den här studien passar för dig!

Vi vet att många ungdomar idag mår psykiskt dåligt och ofta känner sig ledsna, arga, oroliga eller har ångest men få får tillgång till psykologisk behandling. Därför vill vår forskargrupp utvärdera två olika sätt att behandla psykisk ohälsa hos ungdomar. Behandlingarna sker digitalt.

Frågorna handlar om ditt mående, hur du hanterar dina känslor, tankar och beteende. Föräldrar kan inte se hur du svarar på frågorna. Föräldrar får också svara på frågor om föräldraskap. Om du kan och önskar delta kommer frågorna att fyllas i genom olika formulär på en skyddad webbplats före, under, och direkt efter behandlingen samt efter ytterligare tre månader och ett år efter avslutad behandling. 

Du kommer inte vara anonym för din behandlare eftersom du kommer behöva fylla i frågeformulär om vem du är och hur du mår innan behandlingen börjar samt ha kontakt med din behandlare under behandlingens gång. Däremot kommer all information om dig och att du går i behandling stanna mellan dig och din behandlare. Dina uppgifter är sekretesskyddade vilket innebär att vi inte kommer dela uppgifter med någon obehörig. Om det uppstår någon situation som bedöms vara akut behöver vi enligt lag kontakta dina föräldrar. 

Vi planerar att börja ta emot intresseanmälningar under hösten 2023 och fortsätta till dess att vi har fått tillräckligt många deltagare för att kunna utvärdera behandlingen. Själva behandlingen pågår under sex veckor.

Vi känner inte till några kända risker med att delta i studien. Det kan kännas utmanande och obehagligt att reflektera över hur man mår och samtidigt väcka jobbiga tankar och känslor. I de flesta fall brukar det dock leda till att man mår bättre på sikt.

Att delta i forskningsstudien och genomgå behandling är kostnadsfritt. För varje mättillfälle efter avslutad behandling får du ett presentkort värde 100kr (maximalt totalt 800kr). 

Det är helt frivilligt att delta och du kan när som helst välja att hoppa av utan att berätta varför du vill hoppa av. Om du vill hoppa av ska du kontakta studiens projektkoordinator. Ni kan bara delta i studien om både förälder och ungdom vill vara med. Som ungdom kan du välja att inte vara med även om dina föräldrar vill att du ska vara med. 

Om du hoppar av behandlingen men ändå vill fortsätta som deltagare i forskningsprojektet kommer vi fråga dig om du kan tänka dig att fortsätta svara på frågor om hur du mår, dina känslor, tankar och beteenden. Det är frivilligt. Om du väljer att hoppa av hela forskningsprojektet kommer vi inte fråga dig om du vill svara på fler frågor.

I POET-studien krävs att både du och en av dina föräldrar deltar. Däremot kommer inget som du säger, hur du svarar på frågor eller skriver till din behandlare att nå dina föräldrar så länge det inte är något vi enligt lag behöver informera dina föräldrar om. I sådana fall kommer vi alltid att sträva efter att informera dig först.

Om vi får reda på saker som exempelvis är fara för ditt liv eller att du eller någon annan blivit utsatt för olagliga saker, säger lagen att vi måste berätta för dina föräldrar. Uppstår en sådan situation kommer vi alltid att sträva efter att berätta det för dig först. När vi tar kontakt med dina vårdnadshavare berättar vi varför vi är oroliga och diskuterar vad vi kan göra åt det.

När studien är klar kommer resultaten presenteras i vetenskapliga publikationer som det kommer att finnas information om på hemsidan.

Vill du delta?

POET-studien är till för dig som:

 • Önskar vård/hjälp för psykisk ohälsa

 • Är mellan 12-17 år gammal

 • Kan läsa och skriva på svenska

 • Har tillgång till dator

 • Har minst en förälder som vill delta i föräldrakursen

Skicka in din intresseanmälan så kommer vi kontakta dig!

Frågor om studien?
Vänligen kontakta projektkoordinator

poetstudien-cns@ki.se

För känsliga uppgifter vänligen ring studiekoordinator
Katja Sjöblom, 08-123 39 504

corinne-kutz-tMI2_-r5Nfo-unsplash

Om oss

Vi som arbetar med forskningsstudien

Johan Bjureberg

Projektledare

Leg. psykolog
Biträdande lektor
Karolinska Institutet

Katja Sjöblom

Projektkoordinator

Leg. psykolog
Doktorand
Region Stockholm

Jannike Nilbrink

Forskningskoordinator

Region Stockholm

Lars Klintwall

Behandlare

Leg. psykolog
Region Stockholm

Olivia Ojala

Projektassistent

Leg. psykolog 
Doktorand
Region Stockholm

Malin Lavner

Behandlare

Leg. psykolog
Region Skåne

Maria Wikström

Behandlare

Leg. psykolog 
Region Skåne

Katia Sanchez Sequiera

Behandlare

Leg. psykolog
Region Östergötland

Lina Strömfors

Behandlare

Leg. psykolog
Region Östergötland

Alexa Kjellberg

Behandlare

PTP-psykolog
Region Stockholm

Isabella Stormbom

Behandlare

Leg. psykolog
Region Stockholm

Samantha Cressell

Behandlare

Leg. psykolog
Region Stockholm

Sharley Scott-Browne

Behandlare

PTP-psykolog
Region Stockholm

Om du har frågor kring studien kontakta projektkoordinator

poetstudien-cns@ki.se

för känsliga uppgifter vänligen ring till studiekoordinator Katja Sjöblom 08-123 39 504

Den här studien finansieras av Kavlifonden och Nätverkssjukvården. 

Studien görs i samarbete med Gustavbergs vårdcentral, region stockholm, region skåne och region östergötland.